Природни забележителности

Природни забележителности в България

* АЙТОСКА КОРИЯ – Вековна гора от летен дъб
* АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА – Естествена липова гора
* АРБОРЕТУМА – Запазване на редки местни и неместни дървесни видове
* БАБИН ПЛАСТ – Група вековни дъбове
* БАДЖАЛА КАЯ – Скално образувание
* БАНКОВИЦА – Пещера
* БАЧО КИРО – Пещера
* БЕЛИНТАШ – Скално образувание
* БЕЛИТЕ СКАЛИ – Опазване на уникален непрекъснат геоложки профил, представляващ геохроноложка граница Креда – Терциер и съпътстваща я иридиево-редкометална аномалия
* БЕЛЛИКА – Блато
* БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ – Скални образувания
* БИЛЕРНИКА – Пещера
* БЛАТОТО АЛЕПУ – Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие
* БОАЗА – Водопад на р. Банска
* БОЖИТЕ МОСТОВЕ – Естествен скален мост
* БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* БОРОВИЯТ КАМЪК – Скално образувание
* БРАТИЯ – Вековна букова гора
* БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ – Скално образувание
* БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО – Ждрело на р. Буйновска
* БУРЕЩЕ – Водопад на р. Дуран дере
* БЯЛАТА ВОДА – Водопад
* ВАРОВИТЕЦ – Водопад
* ВЕКОВНА ГОРА – ЛЕТЕН ДЪБ – Вековна гора от летен дъб
* ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА КОРИЯТА – Останки от вековна дъбова гора
* ВЕНЕЦА – Пещера
* ВИКАНАТА СКАЛА – Скален феномен
* ВИНИШКИ КАМЪК – Скално образувание
* ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА – Скални образувания
* ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА – Скално образувание
* ВОДЕНИЦИТЕ – Скални образувания
* ВОДНАТА ПЕЩЕРА – Прилепи
* ВОДНИЯ СКОК – Водопад
* ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА – Водопад
* ВОДОПАД “ГОРИЦА” – Водопад
* ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА Р.БУКОВСКИ ДОЛ – Водопад
* ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК – Водопад
* ВОДОПАД КОМАН – Водопад
* ВОДОПАД СКОКА В М.КОЗНИЦА – Водопад
* ВОДОПАД СКОКА НА Р.БЕЛИЛКАТА – Водопад
* ВОДОПАДА – Водопад
* ВОДОПАДА – ТУФЧА – Водопад
* ВОДОПАДА БОАЗА – Водопад – малък, на приток на р. Врана
* ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА – Водопад
* ВОДОПАДЪТ НА Р.МИЙКОВСКА – Водопад
* ВРАТАТА – Скално образувание
* ВРАТЦАТА – Ждрело
* ГАРВАНОВ КАМЪК – Скални образувания
* ГАРГИНА ДУПКА – Опазване на местообитания на защитени и редки видове прилепи в пещера.
* ГИНИНАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД – Водопад
* ГЛУХИТЕ КАМЪНИ – Тракийски скални ниши
* ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА РЕДКИ ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ – Гнездово находище на редки и застрашени дневни грбливи птици
* ГОВЕДАРНИКА – Пещера – надписи и рисунки
* ГОЛАШКА ПЕЩЕРА – Голяма колония от прилепи
* ГОЛЕМИЯ КАМЪК – Скално образувание
* ГОЛЕМИЯ СКОК – Водопад на р. Стара река
* ГОЛЕМИЯТ ЗАВОЙ – Находище на ела
* ГОЛЕМИЯТ ЮГ – Земни образувания
* ГОРАНИЦА – Скални образувания
* ГОРНИЯ ПАРНИК – Пещера
* ГРАДИЩЕ – Скални образувания
* ГРАДИЩЕТО – Естествено находище на синя хвойна
* ГРЕКИНСКИ ГЬОЛ – Скални образувания
* ГРОХОТАКА – Вековна букова гора със скални образувания
* ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА В СТОПАНСКИ ДВОР – Група вековни дървета
* ГРУПА СЕКВОИ – ЮЧБУНАР – Опазване на вековни дървета
* ГЪБАТА – Скално образувание
* ГЪЛЪБАРНИКА – Пещера
* ГЪРБАВАТА ЧЕШМА – Скала – варовик, отложен от течаща вода
* ГЮМБЕРТИЯТА – Водопад
* ДАНОВ ХЪЛМ – Запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки образувания – част от тепетата в Пловдив
* ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – Пещера
* ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* ДЕРВИШКА МОГИЛА – Скални образувания
* ДЖЕЛОВО – Вековна естествена гора от турска леска
* ДЖУГЛАТА – Скално образувание
* ДИКИЛИ ТАШ – Скално образувание
* ДИКИЛИТАШ – Водопад на р. Харманлийска
* ДОБРОВАНСКИТЕ ГЪБИ – Скално образувание
* ДОЛМЕН – Скално образувание – долмен
* ДОЛМЕН – ЛОЗИНСКИ ДОЛ – Скално образувание – долмен
* ДОЛМЕН – ПАША ДЕРЕ – Скално образувание – долмен
* ДОЛМЕНИ – Скални образувания – долмени
* ДОЛМЕНИТЕ – ВЛАХОВ ДОЛ – Скални образувания – долмени
* ДОЛНА МААЗА – Пещера
* ДОЛНИЯ ПАРНИК – Пещера
* ДОНКИНА ГОРА – Местообитание на царски орел
* ДРЪНЧИ ДУПКА – Пещера
* ДРЯНКОВ ХЪЛМ – Палеонтоложки вкаменелости
* ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* ДУПЛЕВО – Водопад
* ДУРШИН ВОДОПАД – Водопад
* ДУХЛАТА – Пещера
* ДУШАН – Водопад на р.Душан дере
* ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА – Скални образувания и водопад
* ЕВКАЯ – КАМЕННАТА КЪЩА – Пещера
* ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ – Езеро
* ЕЛАКА – Скални образувания и вековни букови и дъбови гори
* ЕЛАТА – Находище на ела
* ЕЛАТА – Пещера
* ЕЛЕНИНА ДУПКА – Пещера
* ЕЛЕНСКА ГЛАВА – Находище на тис
* ЕМЕНСКИ КАНЬОН – Пещера и пролом на р. Негованка
* ЖАБАТА – Скално образувание
* ЖДРЕЛОТО НА Р.ЕРМА – Опазване уникални скални образувания
* ЗАСКОГО – Скален комплекс с карстова пропаст
* ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ – Опазване на уникални скални образувания
* ЗЛОСТЕН – Характерни земни форми, пещери и др. карстови образувания; вековна букова гора; местности с историческо значение
* ЗМЕЕВИ ДУПКИ – Пещера
* ИЗВОРИТЕ – Карстов извор
* КАЗАНЕТО – Скално образувание
* КАЗАНИТЕ – Пет водопада
* КАЛЕТО – Скални образувания
* КАЛЕТО – Скални образувания
* КАЛЕТО – Скално образувание около средновековна крепост
* КАЛОЯН – Пещера
* КАМАРАТА – Скали
* КАМЕННАТА КЪЩА – Запазване тракийски долмен
* КАМЕННИ ГЪБИ – Скални образувания
* КАМЕНСКА БЪРЧИНА – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ – Скално образувание
* КАПИНОВСКИ ВОДОПАД – Водопад
* КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА – Пещера и гората около нея
* КАРСТОВ ИЗВОР – Карстов извор
* КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА – Карстов извор
* КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ ОКОЛО ИЗВОРА НА Р.МАРАТА – Карстови образувания /вкл. водопад/ около извора на р. Марата
* КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА – Карстова каньоновидна долина на р. Чернелка
* КАЯ БУНАР – Водопад и пролом на р. Бохот
* КАЯКЛИЙСКИ СКАЛИ – Скални образувания
* КИСЕЛИЦАТА – Скални образувания
* КОВАН КАЯ – Тракийски скални ниши
* КОВИН КАЯ – Тракийски скални ниши
* КОЖУХА – Опазване на местобитания на редки и застрашени растителни и животински видове
* КОЗИ ДОЛ – Вековна букова гора
* КОЗИЯ КАМЪК – Скално образувание
* КОНЯ – Скално образувание
* КОПЛАДЖА – ДОЛНА И ГОРНА – Пещери
* КОРИЯТА – Дъбова гора
* КОРИЯТА – Вековна брястова гора
* КОСТАДИН ТЕПЕ – Скално образувание
* КОСТЕН КАМЪК – Водопад
* КОСТЕНУРКАТА – Скално образувание
* КОТЛИТЕ – Водопад
* КОТЛИТЕ – Скално образувание
* КРАТЕРА НА ВУЛКАНА – Скално образувание
* КУЗА – СКОКА – Водопад
* КУПЕНА – Скално образувание
* КУПЕНИТЕ – Скални образувания
* КУРУ-ДЕРЕ – Водопад на р. Куру дере
* КУШ КАЯ – Скални образувания
* КУШБУНАР – Вековна букова гора
* КЪРВАВАТА ЛОКВА – Пропаст
* КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ – Земни пирамиди
* КЬОШКАТА – Карстов извор
* КЮМУРЛУКА – Водопад на р. Кюмурлушка
* ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ – Пещери
* ЛЕДЕНИКА – Пещера
* ЛЕДНИЦАТА – Пещера
* ЛЕПЕНИЦА – Пещера
* ЛЪВЪТ – Скално образувание
* ЛЯСТОВИЦА – Пещера
* МААРАТА – Пещера
* МАГУРАТА – Пещера
* МАЛКАТА МААРА – Пещера
* МАЛКИЯ СКОК – Водопад по течението на р. Селченска
* МАМУЛА – Скални образувания
* МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА – Манастир от 11 век
* МАНДРАТА – Водопад на р.Таш борун дере
* МАХАРАТА – Пещера
* МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ – Запазване на уникални и характерни теренни особености
* МЕЧАТА ДУПКА – Пещера
* МЕЧКИТЕ – Скално образувание
* МИЛЕВА СТЕНА – Скално образувание
* МИЛКИНИ СКАЛИ – Скално образувание
* МИШИН КАМЪК – Пещера
* МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ – Запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки образувания – част от тепетата в Пловдив
* МОМАТА – Скално образувание
* МОМИН СКОК – Водопад
* МОМИНА СКАЛА – Пирамиди от гранит
* МОМИТЕ – Скално образувание
* МОРОВИЦА – Пещера
* МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА – Пещера и вековни дървета от питомен кестен
* МУСИНА – Пещера
* НАСТАНСКА МОГИЛА – Скално образувание
* НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ – Находище на блатно кокиче
* НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ В М. КАЗАНИТЕ – Единственото естествено находище на бодливо сграбиче
* НАХОДИЩЕ НА БОЖУР – Находище на божур
* НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В М.ХАЛКА БАИР – Находище на божур
* НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН – Находище на бял оман
* НАХОДИЩЕ НА ГОРСКА МАЙКА – Находище на горска майка
* НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ – М.ДАЙМА – Находище на градински чай
* НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ – Р.КЕСЕ ДЕРЕ – Находище на градински чай
* НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ – Р.ЛУДА РЕКА – Находище на градински чай
* НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ – Р.МАРЕШНИЦА – Находище на градински чай
* НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР – Находище на див божур
* НАХОДИЩЕ НА ЕЛА – Находище на ела
* НАХОДИЩЕ НА КАСПИЙСКА И ОБИКНОВЕНА БЛАТНА КОСТЕНУРКА – Находище на каспийска и обикновена блатна костенурка
* НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ – Находище на летен дъб
* НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР – Находище на момина сълза и божур
* НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- М.ОРМАНА – Находище на мразовец
* НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ – Опазване на фосили
* НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ – Опазване на фосили
* НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК – Находище на родопски силивряк
* НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК – Находище на родопски силивряк
* НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК – Находище на родопски силивряк
* НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ – Находище на снежно кокиче
* НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ ЛЪЖНИК – М.КОНАДЖИКА – Находище на странджански дъб лъжник
* НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ – Опазване на фосили
* НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА – Опазване находище на турска леска – 20 дървета
* НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ – Находище на урумово лале
* НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ – М.ЛАЛИКОТО – Находище на урумово лале
* НАХОДИЩЕ ОТ ЧЕРНИ БОРОВИНКИ – Естествено находище на черни боровинки
* НЕВЯСТАТА – Скално образувание
* НОВАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* НОС АГАЛИНА – Скални образувания със специфична крайморска растителност и животински свят
* НОС ЕМИНЕ – Скален нос
* НОС ЧЕРВЕНКА – Скални образувания
* ОГЛЕДНАТА СКАЛА – Скални образувания
* ОЖДРЕН – Пещера
* ОПАНСКИ БАИР – Опазване на фосили – терциерни вкаменелости
* ОРЛИТЕ – Скални образувания
* ОРЛОВ КАМЪК – ЧЕРВЕНАТА СТЕНА – Скален комплекс обитаван от редки птици
* ОРЛОВА СКАЛА – Скални образувания
* ОРЛОВА ЧУКА – Пещера
* ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ – Пещера
* ОСТРАТА КАНАРА – Скално образувание
* ОСТРАТА СКАЛА – Опазване на характерни карстови скални форми и пещерни образувания
* ОСТРОВА НА ТУНДЖА – Група тополови дървета – 20 бр.
* ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ – Запазване на уникално палеонтологично находище на кости от плиоценски гръбначни животни
* ПАШОВИ СКАЛИ – Скален масив
* ПЕТКОВ ЦЕРАК – Водопад
* ПЕЩЕРА – Пещера
* ПЕЩЕРА В М.БОЙЧОВА СКАЛА – Пещера
* ПЕЩЕРА В М.РИДИНАТА – Пещера
* ПЕЩЕРА И ИЗВОРИТЕ НА р.МЛАДЕЖКА – Пещера и извори
* ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК – Местообитание на прилепи
* ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В М.ЗЛОСТЕН – Пещера и характерен ландшафт
* ПЕЩЕРАТА – Скално образувание
* ПЕЩЕРАТА В М.ЦАРЕВЕЦ – Пещера
* ПЕЩЕРИТЕ – Скално образувание
* ПИРОСТИЯТА – Скално образувание
* ПИРОСТИЯТА – Скално образувание
* ПИРОСТИЯТА – Скално образувание
* ПОБИТ КАМЪК – Скално образувание
* ПОНОРА – Водна пещера
* ПОНОРИТЕ – Карстова пропаст
* ПОПОВА СКАЛА – Скално образувание
* ПОРЕЧИЕТО НА Р.ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ – Скални и пещерни образувания и др.
* ПРИКАЗНА – Пещера
* ПРОБИТИЯТ КАМЪК – Скално образувание
* ПРОБИТИЯТ КАМЪК – Опазването на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания, представляващи местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици (орел змияр, малък лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал, козодой), както и други защитени животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и малък подковонос, голям нощник, ръждив вечерник, кафяво прилепче) и растителни (голоосилесто коило, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил) видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и развитие на устойчив туризъм
* ПРОБИТИЯТ КАМЪК – Скални образувания
* ПРОФЕСОРА – Скално образувание
* ПРОХОДНА – Пещера
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – Пясъчни дюни – 5 бр.
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГ ЗЛАТНА РИБКА И КЪМПИНГ ГРАДИНА – Пясъчни дюни
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – М.АЛЕПУ – Пясъчни дюни
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – М.БАБАТА – СЛ.БРЯГ – Пясъчни дюни
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР – Пясъчни дюни
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ -КАВАЦИТЕ – Пясъчни дюни
* ПЯСЪЧНИ ДЮНИ М.ПЕРЛА – Пясъчни дюни
* РАДЖИП ТАРЛА – Водопад на р.Ташар оллан
* РАЗБИТИЦА – Пещера
* РИМСКОТО КАЛЕ – Пещера
* РИТЛИТЕ – Скално образувание
* РОДОПСКИ СИЛИВРЯК – Находище на родопски силивряк
* РУДИНАТА – Вековна букова гора
* РУШОВА ПЕЩЕРА – Пещера
* САКАРАДЖА – Вековна букова гора
* САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ – Пещери
* САРИЙСКА ЧУКА – ГЛАВАТА – Скално образувание
* СВ. 40 МЪЧЕНИКА – Пещера
* СВ. ЯНА – Водопад
* СВ.ТРОИЦА – Вековна гора около манастира “Св. Троица” и скалисти склонове
* СВАТБАТА – Скално образувание
* СВЕТИ ДУХ – Водопад
* СВИНСКА ГЛАВА – Скално образувание
* СВИРЧОВИЦА – Пещера
* СИНИ ВИР – Водопади
* СИНИ ВИР – Водопад
* СИНИЯ ВИР – Водопад
* СИНЯ ХВОЙНА – ЕСТЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ – Естествено находище на синя хвойна
* СКАКАЛОТО – Водопад
* СКАКЛЯ – Водопад
* СКАЛЕН ВЕНЕЦ-М.МЪХНАТИТЕ СКАЛИ – Скални образувания
* СКАЛЕН МОСТ – Скален мост
* СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В М.ЕЗЕРОТО – Скален мост
* СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ – Скален порзорец
* СКАЛНАТА ЦЪРКВА – Опазване на забележителен ландшафт
* СКАЛНИ ГЪБИ – Скални образувания
* СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М.АРАБУШКА ПОЛЯНА – Скални образувания
* СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М.ГАБРОВИЦА – Скални образувания
* СКАЛНИТЕ КУКЛИ В М.ПЛАДНИЩЕТО – Скални образувания
* СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ, ФИОРДИТЕ И ТЮЛЕНОВАТА ПЕЩЕРА В М.МАСЛЕН НОС – Крайбрежни скали с фиорди и пещера
* СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В М.УЛЕЯ – Скални образувания
* СКОКА – Опазване на характерен ландшафт, включващ: скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, включително скално образувание “Софрата”
* СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО – Запазване на естественото състояние и естетическите характеристики на забележителен обект на неживата природа – водопад над 40 м, и характерни прилежащи скални образувания;
* СМИЛОВЕНЕ – Опазване на характерни и забележителни скални образувания.
* СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД – Водопад
* СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА – Езера
* СНЕЖАНКА – Пещера
* СНЕЖНО КОКИЧЕ – Находище на снежно кокиче
* СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ – Опазване уникални скални образувания – земни пирамиди
* СТРОИЛСКИ ДОЛ – Водопад
* СТРУПАНИЦА – Скални образувания
* СТУДЕНЕЦ – Каньоновидната долина на р. Вит около старото кале и манастира
* СУЧУРУМ – Водопад
* СЪЕВА ДУПКА – Пещера
* ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН “КАЛЕТО” – Тектонски гребен /скални образувания/
* ТЕМНАТА ДУПКА – Пещера – характерни образувания, богата фауна и водопад на подземната река
* ТЕМНАТА ДУПКА – Пещера
* ТЕМНАТА ДУПКА – Пещера
* ТЕТРАЛИКА – Единственото находище на блестящо лале – български ендемит
* ТОПЛАТА ДУПКА – Пещера
* ТОПЛЯ – Пещера
* ТРИТЕ БРАТЯ – Скално образувание
* ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) – Пещери
* ТУРЧАНОВ КАМЪК – Скални образувания
* ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО – Водопад
* УЛЦАТА – Пещера
* УРВИЧ – Запазване територия с характерен ландшафт, представляваща съчетание от гори и скални образувания по поречието на р. Искър.
* УРУШКИ СКАЛИ – Скални образувания
* ФОСИЛНИ НАХОДКИ – Вкаменелости от хоботни бозайници
* ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В М.МОСТА НА Р.ВИТ – Опазване на фосили
* ФОТИНСКИ ВОДОПАД – Водопад
* ХАЙДУШКА ДУПКА – Пещера
* ХАЙДУШКАТА ДУПКА – Пещера
* ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ – Водопади
* ХАЛКАТА – Скално образувание
* ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА – Пещера
* ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ – Запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки образувания – част от тепетата в Пловдив
* ЧАВЧА – Водопад
* ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК – Скално образувание
* ЧЕРВЕНИЦА – Скално образувание
* ЧЕРНАТА СКАЛА – Скално образувание
* ЧЕРНАТА СКАЛА – Скално образувание (”Кара Кая”)
* ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ – Пещера с карстов извор
* ЧЕРТИ ГРАД – Покрити с горска растителност скални комплекси, обитавани от редки бозайници и птици
* ЧЕСТНА – Водопад
* ЧИРПАН БУНАР – Карстов извор с езеро
* ЧИФЛИКОВА НИВА – Скални образувания
* ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ (ЕР КЮПРИЯ) – Естествен каменен мост
* ЧУДНИТЕ СКАЛИ – Скални образувания
* ЧУКЛИТЕ – Ждрело
* ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М.МОСТА – Пещери – 6 бр.
* ЮРУКОВОТО – Вековна букова гора
* ЮЧ ПЕЩЕРА – Пещера
* ЯНКЬОВЕЦ – Вековна дъбова гора
* ЯНКЬОВЕЦ – Опазване естествено находищеще на див божур
* ЯРЪТ – Скални образувания – земни пирамиди


Етикети

Андъка Априлци Араповски манастир Арбанаси Арда Асенова крепост Баба Стана Балчик Батошевски манастир Бачковски манастир Безводно Беклемето Белоградчик Бесарбовски манастир Боженци Бяла река Варовитец Велико Търново Вихрен Водопади Гложенски Голям кадемлия Гори Долен Доспат Дряново Дряновски манастир Дунавска равнина Езера Елена Еленски балкан Есен Етно Етрополски манастир Етъра Жеравна Земенски манастир Зима Златна есен Златоград Искър Кадемлийско пръскало Калиакра Калоферски манастир Каменни гъби Килифарево Килифаревски манастир Ковачевица Кольо Фичето Колю Фичето Копривщица Копринка Крепост Моняк Къпиновски манастир Лакатник Лясковец Лясковски манастир Лято Манастири Марагидик Мерданя Миндя Музеи Никополис Паметници Панорами Пейзажи Пещери Пирин Плаковски манастир Планини Преображенски манастир Природа Природни паркове Резервати Рила Родопи Русенски лом Соколски манастир Стара планина Старо Стефаново Татул Тевно езеро Тетевен Тракия Трапезица Триглав Троян Троянски манастир Трявна Тъжа Тюленово Узана Урдини езера Хижи Хотница Царевец Църкви Червен Черепишки манастир Черно бели Черно море Чипровски манастир Шипка Южен Джендем Язовири Янтра античност археологически разкопки археология бряг буря бялото братство възрожденски върхове гела градове дворец декември дървета еко пътеки есени пейзажи етнографски комплекси жита жътва залез земя зимен пейзаж зимзелен зимно утро изгрев източни родопи икони иконостаси календари камен бряг конаци котел крепости крушуна кули лавандула лед летен пейзаж лодка лозя махала медвен море морски бряг морски пейзаж мостове мъгли национален парк несебър ниви нивя ноември нощни снимки облаци октомври паневритмия параклис пейзаж планински пейзаж полета поля поток предбалкана пролет пролетен пейзаж равнини разкопки рапица реки ретро рибари рилски езера роженски манастир рупите светилища село сепия скали скални феномени скални църкви слънчогледи сняг стари къщи стари улици стенописи стобски пирамиди траки тракийска могила тракийски светилища утро хайдушки водопади храмове широка поляна яйлата

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline